دیباچه

تصميم عجيب هند

تصمیم عجیب هند!

در حالی که تاج محل از محبوبترین جاذبه های توریستی جهان است، بازدیدکنندگانی که بیش از سه ساعت در تاج محل باشند جریمه می‌شوند .